K45

Recyclen is een manier

domeinnaam

K45

K45.nl spant zich in om de ecologische voetprint van de mensheid op de aarde zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekent dit dat het bedrijf er alles aan doet om de uitstoot van CO2 te minimaliseren. De meest effectieve manier om dat te doen is door anders om te gaan met producten. Traditioneel worden producten gefabriceerd, verkocht en een tijdlang gebruikt. Als ze overbodig zijn geworden of versleten zijn worden ze vernietigd. K45.nl vindt dat vooral de laatste stap, die van het vernietigen, anders moet. Dat kan door producten te hergebruiken of de materialen op soort te bundelen, zodat die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.

K45 en rentmeesterschap

De diepere motivatie achter deze filosofie van K45 is afkomstig uit de bijbel. Met name in de gereformeerde en protestantse kerk gaat men er van uit dat de mens alles waarvan hij gebruik maakt tijdens zijn leven geleend is. Het is zijn taak om zuinig met die geleende spullen om te gaan, zodat generaties na ons daar ook gebruik van kunnen maken. Deze gedachte staat bekend als rentmeesterschap. Vrij vertaald komt het er op neer dat het rentmeesterschap de impact van de mensheid op de wereld zo klein mogelijk houdt. Recyclen is een manier om dat te bereiken.

Recycling van kantoormeubilair door K45.nl

De levenscyclus van kantoormeubilair is van oudsher een behoorlijk destructieve. K45.nl constateert dat het grootste deel van de kantoormeubelen die bij het afval worden gezet nog lang niet zijn versleten. Ze worden alleen maar afgedankt omdat het bedrijf met zijn activiteiten stopt of vanwege een nieuwe vormgeving binnen het bedrijf. Met kantoormeubelen wordt dus niet zuinig omgegaan. K45.nl verzamelt de oude kantoormeubelen die anders bij het afval terecht zouden komen. Het doel is de meubelen te recyclen. Daardoor hoeven er minder nieuwe meubelen geproduceerd te worden. De consequentie is dat er uiteindelijk minder gebruik wordt gemaakt van steeds schaarser wordende grondstoffen.

K45.nl stimuleert hergebruik

Het kantoormeubilair dat bij K45.nl terecht komt wordt eerst onderworpen aan een screening. Het meubilair wordt vervolgens gesplitst in twee groepen. De eerste groep bestaat uit meubelen die zonder veel inspanning geschikt gemaakt kunnen worden voor hergebruik. Deze meubels worden schoongemaakt, soms opnieuw gestoffeerd en indien nodig gerepareerd. Daarna kunnen ze weer worden verkocht via de gebruikelijke tweedehands verkoopkanalen. K45.nl maakt daar dankbaar gebruik van, want door op deze manier handel te bedrijven hoeft er maar een klein eigen verkoopapparaat te worden opgezet. De uitsplitsing naar de tweede groep betreft de versleten kantoormeubelen.

Hergebruik van onderdelen van kantoormeubelen

Versleten kantoormeubelen hebben alleen waarde als ze uit elkaar worden gehaald. Want door de verschillende materialen te bundelen tot aparte afvalstromen kunnen deze op een eenvoudige manier worden hergebruikt. K45.nl splitst de materialen in diverse soorten. Voorbeelden daarvan zijn de karton- en papierproducten, textiel, plastic onderdelen, metalen delen, etc. Al deze materialen worden verzonden naar bedrijven die deze producten weer als grondstof kunnen gebruiken. Met deze werkwijze wordt er een flinke besparing op de CO2–uitstoot gerealiseerd.

ad